امروز سه شنبه  29 مهر 1399

متقاضیان دارای نقص مدرک

اسامی متقاضیان آزمون سال 98 که پرونده آن‌ها دارای نقص می‌باشد

 

تذکرات مهم:

* عدم رفع نواقص موجود تا مورخه 27/06/99 به منزله انصراف شخص می‌باشد.  

* بر اساس دستورالعمل نحوه بررسی و تطبیق مدارک، تصویر دانشنامه/ گواهینامه موقت می‌باست ممهور به مهر کپی برابر اصل از دفاتر اسناد رسمی باشد. لذا متتقاضیان محترمی که در ستون «نواقص پرونده» عبارت «مدرک کارشناسی» درج گردیده، می‌بایست تصویر دانشنامه یا گواهینامه موقت درجه کارشناسی خود را پس از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و درج مهر برابر اصل، به کانون ارائه نمایند.

* منظور از استعلامات سه‌گانه شامل پزشکی قانونی، تشخیص هویت و  تائیدیه مدرک تحصیلی می‌باشد که معرفی‌نامه آن‌ها برای انجام مراحل قانونی تحویل متتقاضیان گردیده است. لذا داوطلبانی که در ستون نواقص پرونده، یکی از عبارات فوق ذکر گردیده، هر چه سریع‌تر جهت رفع نقص مربوطه اقدام نمایند.

*طبق دستورالعمل نحوه بررسی، گواهی سابقه کار باید در سربرگ موسسه صادرکننده به امضای بالاترین مقام موسسه مربوطه و ممهور به مهر موسسه باشد و در آن نشانی، شماره تلفن موسسه، مسئولیت و سمت متقاضی، تاریخ شروع و پایان همکاری ذکر گردیده باشد.

 

نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است