امروز شنبه  27 دی 1399

تفسیر عکس های هوایی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان برگزار می نماید:

دوره آموزشی تفسیر عکس های هوایی

دوره مذکور با رعایت پروتکل های بهداشتی در دو گروه جداگانه برگزار می شود

اسامی شرکت کنندگان گروه اول (کلاس الف)

دریافت جدول زمانبندی گروه اول (کلاس الف)

اسامی شرکت کنندگان گروه دوم (کلاس ب)

دریافت جدول زمانبندی گروه دوم (کلاس ب)

نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است