امروز شنبه  9 مرداد 1400

محمد رزم: در ارجاع امر کارشناسی، اولویت با کارشناسان رسمی دادگستری است

رییس‌کل دادگستری لرستان:

صدور احکام متقن، مستدل و مستند در گروه انجام کارشناسی دقیق است

در ارجاع امر کارشناسی، اولویت با کارشناسان رسمی دادگستری است

رییس‌کل دادگستری لرستان هم در این نشست با تاکید بر اهمیت کار کارشناس و جایگاه ویژه‌اش اظهار داشت: صدور احکام متقن، مستدل و مستند در گروه انجام کارشناسی دقیق است

به گزارش روابط عمومی کانون؛ محمد رزم با تسلیت شهادت معمار بزرگ و بنیانگذار دستگاه قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تبریک هفته‌ی قوه قضاییه گفت: هم قاضی و هم کارشناس به دنبال رفع ابهامات پرونده و کشف حقیقت هستند؛ و این مساله به خوبی اهمیت جایگاه کارشناس را نشان می‌دهد.

وی تاکید بر اینکه وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در کنار قضات دو بال فرشته‌ی عدالت هستند، گفت: دستگاه قضایی با دید نیروی خودی به کارشناسان نگاه می‌کند.

رزم با اشاره به اینکه هم در فقه و هم آموزه‌های دینی بر استفاده از نظریه‌ی تخصصی و کارشناسی تاکید شده افزود: در بسیاری از موارد صدور احکام متقن، مستدل و مستند در گروه انجام کارشناسی دقیق است.

رییس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه کارشناس باید با تخصص و تعهد به ایفای نقش خود بپردازد تصریح کرد: در همین راستا انتظار می‌رود از تاخیر در ارائه‌ی نظریه‌ی کارشناسی بپرهیزند تا بدین وسیله از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

محمد رزم، ابهام در نظریه‌ی کارشناسی را از دیگر مشکلات این حوزه برشمرد و گفت: اگر کارشناسان فرایند کارشناسی را با دقت انجام دهند از مشکلات احتمالی بعدی پیشگیری می‌شود.

وی به کارشناسان توصیه کرد: در استفاده از امکانات خواهان یا خوانده شرایط قانونی را در نظر داشته باشند که در این زمینه هیچ گونه شائبه‌ای شکل نگیرد.

امتیاز شما

نظر شما
کد بالا را وارد کنید:
نظر های بازدیدکنندگان