امروز پنج شنبه  17 آذر 1401

خبرهای بیشتر

برگزاری جلسه اعتبار بخشی

برگزاری جلسه اعتبار بخشی

جلسه اعتباربخشی 
انتشار گزارشات نهایی آزمون مهارت میکروبیولوژی آب های آشامیدنی دور اول سال 1401

انتشار گزارشات نهایی آزمون مهارت میکروبیولوژی آب های آشامیدنی دور اول سال 1401

گزارش های نهایی آزمون مهارت میکروبیولوژی آب های آشامیدنی دور اول سال 1401 منتشر شد.
انتشار گزارشات نهایی آزمون های مهارت پلیمرها سال 1401

انتشار گزارشات نهایی آزمون های مهارت پلیمرها سال 1401

کزارش های نهایی آزمون های مهارت پلیمرها سال 1401 منتشر شد.
اسامی تعداد دیگری از پذیرفته‌شدگان آزمون 98 توسط کمیسیون ماده 13 شورای عالی اعلام شد

اسامی تعداد دیگری از پذیرفته‌شدگان آزمون 98 توسط کمیسیون ماده 13 شورای عالی اعلام شد

#آزمون_98
دیابت و مدرسه

دیابت و مدرسه

اگرشما بدلیل بیماری دیابت در مدرسه دچار مشکل شده اید، آیا تنها و به حال خود رها میشوید؟البته نه ،معلمین، مربی بهداشت وحتی دوستانتان در این موارد به شما کمک میکن...