امروز دوشنبه  18 اسفند 1399

خبرهای بیشتر

نامه اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان به ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی استان

نامه اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان به ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی استان

#بخشنامه
پاسخ رییس شورای عالی به شائبه‌های انجام کارشناسی در دوران مرخصی

پاسخ رییس شورای عالی به شائبه‌های انجام کارشناسی در دوران مرخصی

#دستورالعمل
اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین فرآیند نوبت دهی تا ترخیص

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین فرآیند نوبت دهی تا ترخیص

دوره آموزشی  "  فرآیند نوبت دهی تا ترخیص    " با کد دوره 9976307 ازتاریخ 17/12/99  تا تاریخ  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می گردد
اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین اصول و فنون مذاکره

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین اصول و فنون مذاکره

دوره آموزشی  "  اصول و فنون مذاکره " با کد دوره 9972108  ازتاریخ 16/12/99  تا تاریخ  17/12/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می گردد
اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین خودرو تارا (برقکار)

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین خودرو تارا (برقکار)

دوره آموزشی " خودرو تارا (برقکار) " با کد دوره 9956906 ازتاریخ 16/12/99  تا تاریخ  19/12/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می گردد