امروز سه شنبه  11 مهر 1402

درباره کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تاریخچه کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان با تلاش های پیگیرانه، فروتنانه، جدی و کارساز مهندس عزت الله فیلی در تاریخ پنج شنبه  23 تیرماه 1384 به صورت مستقل تشکیل گردید و به صورت قانونی رسمیت یافت.

در حال حاضر رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان حجت والیزاده می باشد.

اعضای هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان:

* جناب آقای حجت والیزاده/ رییس

* جناب آقای مهندس محمد سپهوند/ نایب رییس

* جناب آقای مهندس حسن آذری/ خزانه دار

* جناب آقای علی حیدر عبدی پور وسطی/ عضو هیات مدیره

* جناب آقای آرش سیف/ دبیر

* سید ظهیرالدین شاهرخی/ بازرس

روسای پیشین کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان:

* جناب آقای مهندس عزت الله فیلی

* جناب آقای مهندس سید قوام الدین شاهرخی

* جناب آقای مهندس حسین اسدی پور

* جناب آقای علی حیدر عبدی پور وسطی

 

 

نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است