امروز جمعه  12 آذر 1400
سرویس:آخرین اخبار
تعداد بازدید : 60 - تاریخ خبر : 1400/07/20 - 08:32
️مصوبات بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره کانون
#مصوبات_هیات_مدیره
  ↙️مصوبات بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره کانون: (19 مهرماه 1400)   🔺 برای تسهیل امور اداری و دبیرخانه کانون با خرید و راه‌اندازی نرم‌افزار مکاتبات اداری چارگون موافقت گردید با درخواست انتقال موقت جناب آقای شاهرخ گلشن با اخذ تعهدنامه مبنی بر عدم انجام کار کارشناسی در شهرستان مبدا موافقت گردید   🔺 با درخواست کشوری شدن حوزه جغرافیایی جناب آقای مراد مهدی‌پور با در نظر داشتن نظام‌نامه مربوطه موافقت گردید (توضیح اینکه کارشناسان محترمی که دارای سابقه‌ی کافی بوده و مایل به انجام کارشناسی در سطح کشور هستند می‌توانند با ارائه‌ی درخواست کتبی به کانون، تیک مربوطه را در سامانه فعال نمایند)   🔺 با نامگذاری ساختمان فعلی کانون به نام زنده‌یاد مهندس عزت‌اله فیلی موافقت گردید   🔺 در خصوص شکواییه «شرکت نوین هریس» از جناب آقای [....] بررسی‌های لازم انجام شده و پرونده برای رسیدگی به دادستان کانون ارجاع گردید   🔺 در خصوص شکواییه جناب آقای انوش رشنو از آقایان: [...]، [...] و [...] نیز بررسی‌های لازم به عمل آمد و پرونده برای بررسی بیشتر به دادستان کانون ارجاع گردید   🔺 در خصوص کارشناسانی که در مهلت تعیین شده پروانه کارشناسی خود را تمدید نکرده‌اند، مقرر گردید وضعیت فعالیت‌شان تعلیق گردد. توضیح اینکه پس از تمدید پروانه، وضعیت آن‌ها به حالت عادی تغییر خواهد کرد.   🔺 مقرر گردید کارشناسانی که محل سکونت‌شان خارج از استان است، از کانون کار کارشناسی به آن‌ها ارجاع نگردد   **روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان** https://t.me/kanounlorestan
© 2016 - tv1.ir - Contact us :tv1@irib.ir