امروز جمعه  12 آذر 1400
سرویس:آخرین اخبار
تعداد بازدید : 63 - تاریخ خبر : 1400/07/19 - 09:36
پیشنهاد رییس کانون در خصوص دریافت و ارسال مکاتبات از طریق سامانه ثنا و شبکه دولت برای پیشگیری از اطاله دادرسی
#صرفا_جهت_آگاهی_کارشناس
  ↙️پیشنهاد رییس کانون در خصوص دریافت و ارسال مکاتبات از طریق سامانه ثنا و شبکه دولت برای پیشگیری از اطاله دادرسی   روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان https://t.me/kanounlorestan
© 2016 - tv1.ir - Contact us :tv1@irib.ir