امروز شنبه  21 تير 1399

پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی رسمی 98 برای دریافت استعلامات به کانون مراجعه نمایید

قابل توجه پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 1398

به اطلاع آن دسته از پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 1398 که تشکیل پرونده داده‌اند می‌رساند نهایتا تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 12 تیرماه با مراجعه به کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان (روابط عمومی یا واحد آموزش) نسبت به دریافت استعلامات سه گانه‌ی خود اقدام نمایند.

«روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان»

https://t.me/kanounlorestan

امتیاز شما

نظر شما
کد بالا را وارد کنید:
نظر های بازدیدکنندگان